/ اطلاعات مفید / فرم ها و اطلاعیه های پژوهشی

فرم ها و اطلاعیه های پژوهشی

فرم های مورد نیاز

فرم پژوهانه سال 1398

فرم پژوهشگر برتر سال 97

فرم فرایند انجام پایان نامه
مقالات ارائه شده  

مقالات ارائه شده در همایش ها 

فرم  90.2

فرم برای درخواست چاپ

فرم تعهدنامه برای تولیدات علمی

فرم تشویقی مقالات علمی

مقالات همایش

شناسنامه مقالات چاپ شده

جهت پرداخت تشویقی

فرمهای مربوط به تشویقی

* مقالات ارائه شده به مجلات علمی

*  پیشنهاد طرح پژوهشی

فرم گزارش پیشرفت

* حمایت مالی از پایان نامه با موضوع نماز

* دورو شدن نگارش پایان نامه

* فرم تعیین ارزش مقاله

* نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه

* رزومه اعضای هیات علمی  سایت اساتید

*: فرم درخواست برگزاري سخنراني علمي

* :فرم تعهد نامه انتشار مقاله علمی

* صورتجلسه بركزاري سخنراني علمي

* پيشنهاد طرح پژوهشي فرم شماره صفر

* چک لیست پرونده پژوهشی

* لیست کنفرانس های بین المللی معتبر 

* لیست مجلات علمی jcr-2015 

* لیست مجلات علمی jcr-2016 

 

 

 

 


میزان بازدید: 23186

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 93    ديروز: 305    اين ماه: 985    تاکنون : 565502