/ ساختار معاونت / حوزه آمار و اطلاعات

حوزه آمار و اطلاعات

 

 
خلاصه عملکرد  حوزه های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در سال10/93
ردیف
عنوان
تعداد
ردیف
عنوان 
جمع 
حوزه آموزشی
 
حوزه اداری و مالی
1
تعداد کل اعضای هیات علمی
132
1
تعداد کل کارکنان
154
2
اعضای هیات علمی تمام وقت
124
2
تعداد کارکنان مرد
107
3
اعضای هیات علمی نیمه وقت
8
3
تعداد کارکنان زن
47
4
اعضای هیات علمی مرد
102
4
تعداد کارکنان زیر دیپلم
9
5
اعضای عیات علمی زن
30
5
تعداد کارکنان دیپلم
27
6
اعضای هیات علمی مربی
52
6
تعداد کارکنان فوق دیپلم
32
7
اعضای هیات علمی استادیار
49
7
تعداد کارکنان لیسانس
68
8
اعضای هیات علمی دانشیار
4
8
تعداد کارکنان  فوق لیسانس
17
9
اعضای هیات علمی بورس دکترا 
27
9
تعداد کارکنان دکتری
-
10
تعداد دانشکده ها
1
 
حوزوی
1
11
تعداد کل کلاس ها
89
 
 
 
12
تعداد گروه های آموزشی
32
 
 
 
13
تعداد کل رشته های تحصیلی
90
 
حوزه فرهنگی
14
تعداد رشته های مقطع کاردانی
21
1
تعداد کل دانشجویان اعزام شده به حج عمره
210
15
تعداد رشته های مقطع کارشناسی
39
2
تعداد کل کارکنان اعزام شده به حج عمره
-
16
تعداد رشته های مقطع کارشناسی ارشد
22
3
کل اعضای هیات علمی اعزام شده به حج عمره
38
17
تعداد رشته های مقطع دکتری
8
4
تعداد نشریات فرهنگی واحد
15
حوزه دانشجویی
5
کل اردوهای زیارتی و سیاحتی دانشجویی
43
1
پذیرفته شدگان سال 93(ورودی جدید)
2163
6
تعداد کل نشست های فرهنگی
26
2
پذیرفته شدگان مرد
1364
3
پذیرفته شدگان زن
799
7
 تعداد کلاس های فوق برنامه فرهنگی دانشجویی
14
4
تعداد کل دانشجویان فعال
6822
8
برگزاری همایش فرهنگی( داخلی، منطقه ای و..)
7
5
تعداد کل دانشجویان مرد
4305
 
 
 
6
تعداد کل دانشجویان زن
2517
حوزه عمرانی
7
تعداد کل دانشجویان کاردانی
350
1
متراژ کل زمین های ملکی(مترمربع)
362944
8
تعداد کل دانشجویان کارشناسی
3024
2
متراژ فضای آموزشی
22443
9
تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد
3414
3
متراژ فضای اداری
3706
10
تعداد کل دانشجویان دکتری
34
4
متراژ فضای ورزشی
2566
11
تعداد کل فارغ التحصیلان
17806
5
متراژ فضای رفاهی وخوابگاهی
5046
12
تعداد کل فارغ التحصیلان مرد
10453
6
متراژ فضای آزمایشگاهی وکارگاهی
1500
13
تعداد کل فارغ التحصیلان زن
7353
7
متراژ فضای سبز(متر مربع)
11927
14
تعداد کل فارغ التحصیلان مقطع کاردانی
7990
8
 
 
 
تعداد کل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی
9373
 
 
 
 
تعداد کل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد
443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرکز آمار و اطلاعات واحد
 
 
 
 
 
 
 

میزان بازدید: 2257

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 77    ديروز: 305    اين ماه: 969    تاکنون : 565486