/ ساختار معاونت / دفتر ارتباط با صنعت و جامعه / دوره کارآموزی دانشجویان

دوره کارآموزی دانشجویان

  

 

دانلود فرم درخواست اولیه کارآموزی

دانلود دفترچه گزارش کار

دانلود راهنمای دوره کارآموزی

دانلود راهنمای نگارش گزارش کار پایان دوره

 

دانشجویان عزیز:

هدف از کارآموزی در دانشگاه در موارد زیر خلاصه می گردد.
1-آشنایی دانشجویان با صنایع، شرکت ها، امکانات و سیستم های اداری مرتبط با رشته تحصیلی.
2-آموزش عملی دانشجویان و تطبیق تئوری و عملی
3-پی بردن به فضای واقعی کار و آشنایی با مسائل و معضلات سازمان ها، شرکت ها و... در نتیجه ذهنیت یافتن صحیح دانشجو در رابطه با رشته تحصیلی و کار آینده
4-انتخاب پروژه، پایان نامه و... از بین مسائلی که در رفع نیازهای اساسی و ضروری جامعه موثر خواهد بود.
5-با توجه به اهداف فوق الذکر و نقش کارآموزی در ساختن و جهت دهی به شخصیت علمی و فنی دانشجویان، اهمیت این دوره کوتاه مدت و بهای زیادی که دانشجو باید برای آن قائل باشد مشخص می گردد.
بنابراین دانشجو باید برای رسیدن به این اهداف همه تلاش خود را برای یادگیری بسیج نموده و از همه فرصتها و عوامل موجود در محل کارآموزی نهایت استفاده را بنماید و اگر در این راه با نارسایی و ناملایماتی از طرف واحد پذیرش کننده مربوطه روبرو شد، آن مشکلات را با سعه صدر تحمل و در رفع آنها تا حد امکان تلاش نموده و دچار یاس و سرخوردگی نگردد.
با توجه به تجارب سالهای پیش دفتر ارتباط با صنعت و جامعه تصمیم گرفته است مسیر و مراحل مختلف کارآموزی و نکات ضروری دیگری را قبل از شروع کارآموزی در اختیار دانشجویان قرار داده تا آنها با شناخت کامل در این دوره شرکت نمایند و در نتیجه مشکلات احتمالی به حداقل کاهش یابد.
6-مجموعه فرمهای فوق باید در پایان دوره کارآموزی همراه با تائید نهایی به ضمیمه گزارش تفصیلی کارآموزی توسط کار آموز به استاد کارآموزی تحویل گردد.
تذکر مهم: فرمهای ذکر شده باید دقیق و بدون خط خوردگی تکمیل شده و به امضاء و مهر سرپرست کارآموزی رسیده باشد. همچنین از نظر تاریخ و زمانهای قید شده میزان مرخصی و غیبت و غیره با نامه تائیدیه آن واحد صنعتی یا سازمانی مطابقت داشته باشد.
ب: مدت کارآموزی
7- مدت زمان دوره كارآموزي به ازای هر یک واحد 120 ساعت دوره باید گذرانده شود.
- مدت قابل قبول جهت 2 واحد کارآموزی هشت هفته کامل (روزانه 8 ساعت کار مفید خواهد بود) که کارآموزان می توانند با اطلاع قبلی سرپرست کار آموزی حداکثر از 4 روز مرخصی استفاده نمایند. غیبت غیر موجه در صورتیکه به کیفیت کارآموزی آسیب وارد نماید موجب عدم پذیرش کارآموزی خواهد شد.
 

 

 

 

 


میزان بازدید: 14188

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 104    ديروز: 305    اين ماه: 996    تاکنون : 565513