/ ساختار معاونت / دفتر ارتباط با صنعت و جامعه / اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

 

 

اهداف و برنامه های دفتر ارتباط باصنعت:

- تعمیق ارتباط فی مابین دانشگاه و صنعت از طریق اخذ اولویت های تحقیقاتی از سازمانها و مراکز علمی و پژوهشی و اجرایی نمودن آن توسط اساتید دانشگاه

- انعقاد تفاهم نامه همکاری با ارگان های دولتی و خصوصی به منظور ایجاد بسترهایی جهت همکاری های علمی و پژوهشی

- حمایت از مراکز رشد و کارآفرینی به منظور توسعه فعالیت ها جهت نیل به خودکفایی کامل

- برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی جهت اعضای هیأت علمی، بورسیه و کارکنان

- اجرای کارآموزی، کارورزی و برگزاری بازدیدهای علمی

- ایجاد تسهیلات جهت فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در داخل و خارج از کشور

- حمایت از تأسیس و ثبت شرکتهای دانش بنیان با مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه

 

 

 

 

 

 


میزان بازدید: 1965

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 91    ديروز: 305    اين ماه: 983    تاکنون : 565500