/ ساختار معاونت / انتشارات

انتشارات

 

 

 لیست کتابهای چاپ/ترجمه شده دانشگاه از بدو تاسیس تا مورخه 20/2/1391

 

 

ردیف
عنوان کتاب
نام و نام خانوادگی مولف
یا مترجم
تاریخ تالیف
یا ترجمه
شماره شابک
قیمت
(ریال)
شمارگان
تعداد صفحه
نشانی ناشر
ویراستار
1
طرح ریزی واحد های صنعتی
احسان شهبازی - مسعود صیدی
1388
8-316-223-964-978
40000
2000
311
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
زینب یزدانی 
2
روش شناسی دعوت در قرآن کریم
عبدالجبار زرگوش نسب
1381
2-43-494-964
10000
20000
127
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
باقری 
3
فاطمه ( س) به روایت اهل سنت
عبدالجبار زرگوش نسب
1385
4-06-7611-964
12000
2000
130
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
پیک مهر
4
معرفی اجمالی قلعه های باستانی ایلام
حبیب اله محمودیان
1383
2-57-7494-964
9000
2000
96
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
ظاهر سارایی
5
باستان شناسی تاریخ و ایلام
حبیب اله محمودیان
1384
2-12-7494-964
20000
2000
143
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
ظاهر سارایی
6
آشنایی با جغرافیایی استان ایلام
حبیب اله محمودیان
1383
9-14-7494-964
6000
2000
48
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
ظاهر سارایی
7
مقدمه ایی بر باستان شناسی و آثار تاریخی ایران پیش از اسلام
حبیب اله محمودیان
1386
5-816-45-964-978
50000
1000
158
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
ظاهر سارایی
8
مجموعه مقالات اولین کنگره ملی بزرگداشت علامه سید جعفر الاعرجی پشتکوهی
حبیب اله محمودیان
1385
9-09-2722-964-978
30000
500
320
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
ظاهر سارایی
9
مفاهیم و روشهای باستان شناسی
حبیب اله محمودیان
1388
2-817-450-964-9778
45000
2000
80
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
برجعلی زاده
10
روش های تدریس و بررسی کتب تاریخ و جغرافیای دوره ی ابتدایی
حبیب اله محمودیان
1389
7-975-223-964-978
45000
2000
134
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمد کرم پور
11
روش تدریس مطالعات اجتماعی در دوره ی ابتدایی(بخش تاریخ)
حبیب اله محمودیان
1379
1-0-92840-964
45000
2000
138
انتشارات برگ آذین ایلام 
فرهاد دوست محمدی
12
تربیت بدنی عمومی ( 2)
ارسلان چولکی –همت بسطامی 
مژگان صالحی پور
1386
8-03-87-51-600-978
49000
1000
202
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
بیژن جوهری
13
تاریخ کشتی استان ایلام
ارسلان چولکی
1387
090-5187-600-978
38000
1000
274
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
بهروز عبدی
14
مبانی و آموزش کشتی
ارسلان چولکی
1389
7-863-223-964-978
40000
1000
212
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
ارسلان چولکی 
15
روش تحقیق
محمد ایدی – علی حسین پناه
1389
4-893-223-964-978
38000
1000
224
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علی عباس موسوی
16
رفتار لرزه ایی دیواره های برشی و فولادی و نکاتی در زمینه طراحی آنها
ابوذر امرایی
1389
5-643-223-964-978
20000
2000
104
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمد کرم پور
 
به یان ده ئاسوو  (طلوعی درافق)
محمدجلیل بهادری
1389
9-926-223-964-978
50000
2000
319
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
دکتر  علی گراوند
18
مجموعه مقالات همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
1386
5-07-2722-964-978
20000
500
320
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علی روشنی زاد
19
حلبچه تراجیدیا العصر
عبدالجبار زرگوش نسب
1386
1-05-2722-964-978
25000
2000
180
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مجتبی بساط نیا
20
ترویج و آموزش کشاورزی
باسم پورسعید – حامد چهارسوقی امین
1383
5-02-8298-964
10000
2000
99
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
یاسر ابدال بیگی
21
مدارا از دیدگاه اسلامی
عبدالجبار زرگوش نسب
سید محمد باقر هاشمی
1383
0-3-95118-964
95000
1000
74
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
سروش مهر 
22
لیسک زه رین
محمد جلیل بهارری
1385
9-9-96705-964
250000
2000
208
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مجتبی بساط نیا
23
گلبانگ سربلندی
نصرت اله حیدری
1386
7-03-2722-964-978
30000
1000
315
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علی روشنی زاد
24
پژوهشی در اندیشه های عرفانی عین القضات همدانی
زهرا فتحی
1384
4-29-7332-964
220000
2000
215
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
زینب یزدانی
25
مدیریت تطبیقی
تقی حقیار
1388
3-155-223-654-978
320000
2000
292
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمد رضا سرمدی 
                     
 
ردیف
عنوان کتاب
نام و نام خانوادگی مولف
یا مترجم
تاریخ تالیف
یا ترجمه
شماره شابک
قیمت
(ریال)
شمارگان
تعداد صفحه
نشانی ناشر
ویراستار
26
الجواهری حیاته ،اسلوبه الشعری و خلیفته الثقافیه
محمد اعتمادی
1387
5-049-223-964-978
40000
1000
246
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
موسسه یسطرون ایلام
27
شعر شهریار
محمد جلیل بهادری
1386
72-74-450-964-978
30000
1000
240
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علی اکبر شیری
28
الولا فی شعر دعبل بن علی الخزاعی
رحیم انصاری بور
1387
4-8-96705-964-978
20000
2000
144
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمدحسین  کرم پور
29
اقتصاد خرد
عنایت اله هاشمی
1383
6-11-8558-964
20000
2000
198
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
انتشارات طلوار
30
ریاضیات پیش دانشگاهی –  علوم پایه
سیده زهره علوی- روشنک لطفی کار
1388
9-645-223-964-978
40000
2000
133
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمدحسین کرمپور
31
مسائل سیاسی -  اقتصادی نفت ایران
میرابراهیم صدیق بطحائی اصل
1386
5-07-2722-964-978
30000
500
320
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
انتشارت رامان
32
تهذیب المطول التفازانی فی المعانی والبیان والبدیع
عبدالجبارزرگوش نسب
1387
6-819-450-964-978
50000
1000
260
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 محمد کرم پور
33
فیزیولوژی گیاهی
علیرضا رنگین
1387
6-963-450-964-978
29000
1000
152
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمد کرم پور
34
سنجش وشاخصهای توسعه پایداردرنواحی شهرایلام
سعیدملکی -  شهین غیاثی
1387
6-154-223-964-978
30000
2000
394
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 محمد کرم پور
35
مدیریت ریسک درسازمانها
امیرضا خاکی- مرتضی واسعی
1387
6-211-223-964-978
30000
2000
348
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 محمدکرم پور
36
ریاضیات یش دانشگاهی-  علوم انسانی
روشنک لطفی کار
1388
2-644-223-964-978
40000
2000
140
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمدحسین کرمپور
37
زبان و ادبیات فارسی عمومی
حمید خانیان
1380
7-92552-964
15000
2000
262
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
-
38
گم گشته پیدا
محمد جلیل بهادری
1388
9-616-223-964-978
35000
2000
360
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمد کرمپور
39
قواعد تصحیح وتحقیق کتابهای خطی
عبدالجبار زرگوش نسب
1388
189-508-96044-978
15000
1000
64
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علی گراوند
40
دراسه فقهیه مقارنه لاحکام السجن فی الحقوق العامه
عبدالجبار زرگوش نسب
1379
9-120-450-964
5500
2000
100
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
میترا داوودی 
41
گویش کلهری
حمید خانیان
1389
978-964-223-530-8
40000
2000
203
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمد کرم پور
42
فرهنگ لغات تخصصی ترویج کشاورزی وتوسعه روستایی
احمد رضا عمانی –  باقرآرایش 
محمد چیذری
1386
5-7-96820-964-978
25000
1000
180
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علی روشنی زاده
43
پیوند در زبان فارسی
عبدالعزیز ویسی
1386
7-08-2996-964-978
25000
1000
125
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
لیلا زاهدی
44
حریم پوشش از نظر ایات و روایات
اختر سلطانی
1388
1-287-223-964-978
40000
2000
96
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمد کرم پور
45
مدیریت اسلامی
محمد ایدی
1389
7-892-223-964-978
36000
1000
200
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علی عباس موسوی
46
مبانی سازمان  و مدیریت
محمد ایدی
1389
891-223-9694-978
38000
1000
260
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علی عباس موسوی 
47
General English pless
محمد باقر شعبانی-نبی کریمی الوار
1384
5-6-94545-964
25000
1000
170
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
سابرینا پالمان 
 
ردیف
عنوان کتاب
نام و نام خانوادگی مولف
یا مترجم
تاریخ تالیف
یا ترجمه
شماره شابک
قیمت
(ریال)
شمارگان
تعداد صفحه
نشانی ناشر
ویراستار
48
مفاهیم و روش های  باستان شناسی
حبیب اله محمودیان
1389
 
 
 
 
 
 
49
روش تدریس وبررسی کتب تاریخ وجغرافیا
حبیب اله محمودیان
1389
 
 
 
 
 
 
50
روش تدریس مطالعات اجتماعی در دوره ابتدائی
حبیب اله محمودیان
1389
 
 
 
 
 
 
51
توت فرنگی
عباس ملکی
1390
0-453-10-964-978
 
 
 
 
 
52
اکولوژی
فرزاد بابائی-عباس ملکی
1390
 
 
 
 
 
 
53
مدیریت علفهای هرز
عباس ملکی
1390
 
 
 
 
 
 
54
سوئ رفتار مدیریتی
امیر رضا خاکی
1390
 
 
 
 
 
 
55
زن در عرصه اجتماع
مالک شعاعی
1390
 
 
 
 
 
 
56
در آمدی بر ترویج وآموزش کشاورزی
علیرضا پورسعید-حامد چهارسوقی
1390
 
 
 
 
 
 
57
بازتاب آیات وروایات  غزلیات مولوی
مالک    شعاعی
1391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرکز آمار واطلاعات واحد
 
 
 
 

میزان بازدید: 2768

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 60    ديروز: 305    اين ماه: 952    تاکنون : 565469