/ ساختار معاونت / اداره طرح و برنامه و بودجه

اداره طرح و برنامه و بودجه

 

 مدير طرح و برنامه و بودجه

 

نام : محمد حسین

نام خانوادگي : امامی

 

 

طی حکم شماره 30065/ط/78مورخ 1/05/1389معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آقای محمد حسین امامی به سمت رئیس اداره طرح وبرنامه وبودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام منصوب گردید.

شرح وظايف دفتر طرح و برنامه و بودجه :

1-نظارت دقیق بر تهیه وتدوین برنامه های توسعه

2-نظارت دقیق بر تهیه وتدوین پیش بینی بودجه های سالیانه واحد منطبق با اهداف برنامه های توسعه واحد

3-تهیه وگزارش های دوره ای درخصوص تحلیل عملکرد بخشهای مختلف واحد(مانند معاونتهای عمران،دانشجوئی،آموزشی،پژوهشی و.....)درزمینه برنامه های توسعه وبودجه بندی سالیانه

4-نظارت برتهیه وتنظیم گزارش عملکرد هزینه های پژوهشی واحد براساس دستورالعملهع وبخشنامه های مربوطه

5-تهیه تنظیم تقویم برگزاری جلسات ماهیانه کمیته واعلام آن به شورای طرح وبرنامه وبودجه منطقه

6-دریافت وپیگیری مصوبات شورای طرح وبرنامه وبودجه منطقه وسایر امور محوله ازطرف دفتر طرح وبرنامه وبودجه سازمان مرکزی

 

رزومه جعفر امامی 

 

 

 


میزان بازدید: 2741

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 97    ديروز: 305    اين ماه: 989    تاکنون : 565506